Gelinin damada sorması gereken sorular

Evlenmek, hayatımızda , önemli ve sorumlu bir aşamadır. Bu aşama, “Aile” adı verilen kendi küçük devletinin yaratılmasıdır, burada, Yüce Allah’ın izniyle  eşiniz evinin reisi olacak ve siz de onun yardımcısı olacaksınız.

Peygamber Muhammed ﷺ, dedi ki:

“Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.” (Buhari, Müslim)

Net sorular sorun

Havadan sudan, dünyada olup biten olaylar gibi soyut konular hakkında konuşurken, ikiniz de daha verimli sohbet ederek geçirebileceğiniz zamanı boşa harcamış oluyorsunuz. İlginizi çeken soruları sorun. Çünkü burada utanılacak bir şey yoktur. Aksine, nikah (evlenme) konusunda ciddi niyetinizi göstermiş olursunuz.

İlginizi çeken soruları doğrudan sormazsanız, bir kişi hakkında, onun nitelikleri, dünya görüşü, ailesi hakkında nasıl bilgi edinebilirsiniz ki? Peki kızın sağlık sorunları, akrabaları ile problemleri, maddi sıkıntıları varsa? Bu nedenle bunlar çekinmeden sorularınızı sorarak nikahtan önce öğrenmeniz gereken şeylerdir. Aksi takdirde, hayal kırıklığına uğrama ve hatta birbirinizi iyi tanımama nedeniyle boşanma olasılığınız yüksektir.

Gelinin nikahtan hemen sonra kocasının büyük miktarda borcu olduğunu öğrendiği vakalara çok rastladık. Dolayısıyla açıklığa kavuşmayan hususlar  yüzünden borçlarla dolu bir aile hayatına başlamak zorunda kalan gelinler de vardır.

Evlenmeden önce, kızlar özellikle iş, sağlık, borç, aile hakkında soru sorsalar, tatsız anlarla karşılaşacakları evliliğin önüne geçebilecekler. Bu nedenle, fördüğünüz gibi damada doğru sorulan sorular temeli güçlü bir aile kurmanın anahtarıdır.

Geniş mezhepli olma

Binanın kendisinin ve bulunduğu bölgenin artılarını ve eksilerini araştırmadan  ev veya daire satın alan ne kadar insan vardır? Aksine, iyi bir ev bulmak çok zaman alır. Evlilikle de aynı şekilde epey zaman talep etmektedir.

Size potansiyel bir eş bulmanıza yardımcı olmaya çalışıyoruz, bu yüzden bu konuda geniş mezhepli davranmanız kabul edilemez. Eğer aile kurmaya henüz hazır olmadığınızı fark ettiyseniz, bir süre sonra sizi tekrar sitemizde görmekten memnuniyet duyarız.

Eğer evlilik konusundaki düşüncenizde ciddiyseniz, o zaman özellikle sizin için önce dinimizi ve sonra da damadın edep ahlakını öğrenmenize yardımcı olacak soru listesi hazırladık. Neden önce dinimiz hakkında bilgili olmanızı istediğimizi merak ediyor musunuz? Çünkü dinimizin şartlarından uzak hayat tarzı süren kadınlar, çoğu zaman “kendi” kurallarına göre yaşadıklarından dolayı Rabbimizin yasakladığı şeylere el uzatabilmektedirler. Böylece cahil ve münafık olarak yaşamlarını sürdürürler.

Damada ne sormalısın?

1. Kaç yıldır namaz kılıyorsunuz?

İslam’ı kabul ettiği, İslam’ın şartlarına uygun hayat tarzı sürdüğü vs. değil, özellikle namaz kılıp kılmadığı hakkında soracağız. Çünkü bazı insanlar “etnik” Müslüman ailede doğdular için çocukluklarından beri İslam’ın koşullarına uygun yaşadıklarına inanıyorlar, ancak dinimizin şartlarını kısa bir zaman öncesinde öğrenmeye ve uygulamaya başlamışlardır.

2. Dinin emirlerini nasıl yerine getirmektesiniz?

İlk olarak, ona bu açık uçlu ve geniş kapsamlı soruyu kendi başına cevaplama fırsatı veriyoruz. Cevap vermekte zorlanıyorsa ona aşağıdaki destekkleyici sorular sorarak ona yardımcı olacağız: hangir ibadetleri yapar; ne sıklıkla; bu ibadetlerin doğru yapılmasını nereden öğrendi vb.

3. Kuran okuyabilir mi?

Bu soruyu sorarak, onun Kur’an’ı doğru okumanın Allah’tan alacağı mükâfatı ve ilim arzusunun derecesini öğreniyoruz.

4. Kuran ne sıklıkla okur?

Kuran sevgisi ve arzusu, Allah sevgisini ve arzusunu ifade eder.

5. Aile fertleri ile (anne, baba, kardeşler, amcalar, halalar vb.) nasıl bir ilişki içerisindedir?

  1. Allah, insanın bolca sevap kazanmasını için her daim  aile bağlarını güçlü tutmayı emretmiştir. Bu ilişkileri n kopması büyük zararlara neden olacaktır.
  2. Eğer o kendi akrabalarıyla geçinemiyorsa, eşinin akrabalarıyla nasıl ortak bir dil bulabilir ki?

6. Bilgi edinme konusundaki tutumu nedir?

  1. Dinimiz hakkında bilgi edinmek için çabalıyor mu?
  2. Eğer eşi eğitim almaya karar verirse ona destek olacak mı?
  3. Eşine ve çocuklarına neleri öğretecek?

7. “Kocasına tabi” olmak ifadesi onun için ne anlama gelir?

Bu soru yardımı ile bu konuya bakış açısını öğrenebilirsiniz ve kendi görüşünüz ile  karşılaştırın. Bu hususta aynı görüş ve anlayışa sahip misiniz?

8. Karısına karşı tutumunu nasıl hayal ediyor?

Burada çok dikkatli dinlemeniz ve mümkünse ek açıklayıcı sorular sormanız gerekir.

9. Kaç çocuğu olmasını istiyor?

Bu soru ile çocuk sayısı, doğum zamanı vb. ile ilgili niyetini anlayabilirsiniz.

10. Nerede ve kiminle yaşayacağız?

Bu sorunun cevabını önceden öğrenmezsen, o zaman seçimi gelecekteki eşinin takdirine  bırakmış olursunuz. Çünkü, evlendikten sonar kocası eşini diğer iki odasında başka iki ailenin yaşadığı üç odalı dairenin bir odasında yaşamaya getirdiği vakalara da rastlanmıştır. Evlilik öncesinden bu  konuya önem vermeyen kız kardeşimiz böyle durumla karşılaşınca büyük bir şok yaşamıştır.

11. “Eşinin geçindirmek” ifadesi onun için ne anlama gelmektedir?

Bu soru bu konuda aynı görüşlere sahip olup olmadığınızı öğrenmenize fırsat tanıyacaktır.

12. Önemli konularda (taşınma, büyük satın almalar vb.) eşine danışacak mı?

Aile içinde sakin kalmanıza yardımcı olacak, size hayatınızı planlama fırsatı verecek ve aniden her şeyi bırakıp planlarınızı acilen değiştirmeniz gereken bir durumdan ve bazen de kocanız sizi hayatınızı değiştirecek bir şey hakkında bilgilendirdiği için hayatınızı değiştirmek zorunda kalacağınız bir durumdan kaçınmanızı sağlayacaktır.

14. Eşine ne kadar zaman ayırabilir?

Bu soru ile size ayırmaya hazır olduğu ilgi payını öğrenebilirsiniz.

15. Eşinin evden çıkmasına (yürüyüşe, dükkâna, kız kardeşleriyle buluşmaya vb.)izin verecek mi ve ne sıklıkla?

Eşinin düzenli olarak gündüz dışarıya çıkmalarını sorun görmeyen kocalar olduğu gibi, karısının evden çıkmasına kesinlikle karşı çıkanlar da vardır. Bu nedenle bu konudaki görüşünü önceden bilmeniz sizin için daha iyi olacaktır.

16. Eşinin çevrimiçi (İnternet üzerinden) veya çevrimdışı (geleneksel) çalışmasına izin verecek mi?

Bu soru yardımıyla çalışmak istemeniz durumunda bu konudaki görüşünü öğrenebilirsiniz.

17. Karısının ve çocuklarının yetiştirilmesini ve eğitimini nasıl görüyor?

Bu soru ile eşinin  ve çocuklarını eğitimi ile ilgilenip ilgilenmeyeceğini anlayacağız. Bu, hem dini eğitim hem de kocasından boşanması, ölümü veya iş göremezliği durumunda kadına faydalı olabilecek mesleki becerilerin edinilmesi için alınan eğitimi içermektedir.

18. Mesleği nedir ve gelecekte kendini kim olarak görüyor?

Bu soru yardımı ile ailesini geçindirmek için mevcut durumunu  ve geleceğe yönelik hedeflerini öğrenebilirsiniz.

19. Temiz ve titiz bir insan mıdır?

Süper temiz olmak zorunda değil. Esas olan, huzurlu  bir yaşam için yeteri kadar derli toplu olmanızdır.

20. Çalışkan biri mi?

  1. Ailesinin geçimini sağlamak için her türlü çabayı gösterecek mi?
  2. Boş zamanlarında ev işlerinde size yardım edecek mi?

21. Karakteri nasıldır: yumuşak, nazik, sert, kaba, acımasız?

Belki ilk başta onun yumuşak ve effendi biri  olduğu izlenimini edinebilirsiniz, ama gerçekte o kaba ve sert (ya da tam tersi) biri olabilir.

22. Çocuklarını nasıl yetiştirmek istiyor?

Çocuk yetiştirme konusunda fikirlerini öğrenebilirsiniz.

23. Hangi borçları ve yükümlülükleri var?

  1. Aile bütçesinin bir kısmının borçlarını ödemeye gidip gitmeyeceğini öğrenebilirsiniz.
  2. Eğer bankalardan aldığı krediler varsa, bu kişinin Allah’ın tefecilik yapanların üzerine düşen gazabından korkmadığını anlayabilirsiniz.
  3. Kendisine adadığı adaklar varsa, onları yerine getirip getirmeyeceğini ve bunların yerine getirilmesinin ailenizi nasıl etkileyeceğini öğrenebilirsiniz.

 


Yukarıda belirtilen soruların cevapları konuşmakta olduğunuz aynı dine mensup olduğunuz insane size gelecekte eş olup olamayacağı konusunda bir  sonuca varmamıza yardımcı olacaktır.

Evlenmek için  layık bir eş bulmanızı ve kocanız için en iyi eş olmanızı diliyoruz. Peygamber Muhammed, barış ve bereket onun üzerine olsun, dedi ki:

“Kadınların en hayırlısı, seven, çok doğuran, itaat eden ve Allah’tan korkarlarsa kocalarına uygun olanlardır…” (Beyhaki)

Yüce Allah doğru seçimi yapmanıza yardım etsin!

Facebook
VK
OK
Telegram
WhatsApp

Ayrıca okuyun